Vítejte v Lenovo komunitě, kde si uživatelé navzájem pomáhají. Potřebujete okamžitou pomoc?

Česká a Slovenská komunita

Custom CategoryPřivítání a často kladené otázky
Všechna témata fóra
Možnost

11350 Příspěvky

08-17-2015

Slovakia

26924 Přihlášení

591598 Page Views

  • Příspěvky: 11350
  • Registered: ‎08-17-2015
  • Lokace: Slovakia
  • Náhledy: 591598
  • Message 1 of 1

Lenovo Komunita - Pokyny pro komunitu (CZ & SK)

2018-10-29, 23:00 PM

CZ:

 

Diskusní fóra společnosti Lenovo – Pokyny pro komunitu

Tyto pokyny pro komunitu se vztahují na všechny uživatele online fór, blogů a dalších funkcí komunity společnosti Lenovo. Jako účastník těchto fór souhlasíte s dodržováním těchto pokynů a budete zodpovědní za veškeré aktivity a obsah, který uveřejníte. Veškerá činnost na fórech společnosti Lenovo se řídí Podmínkami používání a prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti Lenovo.

 

Cíle diskuzních fór společnosti Lenovo:

Tato komunita byla vytvořena tak, aby poskytovala vysoce kvalitní atmosféru, v níž mohou uživatelé produktů a služeb společnosti Lenovo sdílet zkušenosti a odborné znalosti. I když se členové společnosti Lenovo mohou pravidelně účastnit diskusí a nabízet rady a návrhy, není toto fórum navrženo jako specializovaný kanál podpory. Jedná se o neformální a veřejné fórum a společnost Lenovo nezaručuje přesnost informací a rad, které jsou zde zveřejněny – viz níže uvedená část "Odmítnutí záruk".

 

Při účasti na diskusi byste neměli zveřejňovat žádné důvěrné nebo chráněné informace. Pokud se rozhodnete zveřejnit jakoukoli informaci, potvrzujete, že můžete tyto informace zveřejňovat a že společnost Lenovo není povinna tyto informace zachovat jako důvěrné. Kromě toho může společnost Lenovo používat tyto informace pro jakýkoli účel, včetně jakýchkoli nápadů, konceptů, know-how nebo technik, které v nich mohou být zveřejněny, aniž by byla povinna Vás kompenzovat nebo uznat Váš přínos. Další informace nalezete v Podmínkách užívaní stránek společnosti Lenovo a v zásadách externích příspěvků.

 

Pravidla chování – Vaše odpovědnosti

Společnost Lenovo si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení a volby odstranit z diskusních fór nevhodné výrazy a příspěvky, například níže uvedené příklady. V takových případech bude uživatel upozorněn a může mu být zakázána budoucí účast na diskusi.

 

Zákazy

- příspěvky, přezdívky nebo e-mailové adresy, které obsahují vulgární (implicitní nebo jiná) nebo nenávistná vyjádření zaměřená na rasu / etnickou příslušnost, náboženství, pohlaví, národnost nebo politické přesvědčení. Vyhněte se příspěvkům na tato témata. Příspěvky porušující tato pravidla budou moderovány a uživatel upozorněn. Opakované porušení může vést k zákazu účasti na diskusi.

- nahota nebo pornografie v jakékoli podobě, včetně textu, výrazů, obrázků nebo odkazů na externí materiál nebudou tolerovány.

- hrozby a útoky vůči členům fóra, zaměstnancům společnosti Lenovo nebo přidružených společností nebudou tolerovány.

- je dovoleno konstatovat nesouhlas s fakty nebo závěry, které vyjádřil jiný člen, ale musí být vyjádřen objektivně a odůvodněným způsobem. Zacházejte s ostatními se stejným respektem, který chcete, aby ostatní prokazovali Vám. Nezapomeňte, že účelem komunity je sdílení kolektivních zkušeností a vědomostí s cílem, aby všichni členové měli větší užitek z produktů a služeb společnosti Lenovo. Zvažte, zda vaše komentáře slouží k posunu diskuse v pozitivním směru.

- trolling nebo úmyslné narušení diskuse. Pobuřující tituly příspěvků nebo diskusí jsou nepřijatelné a mohou být moderovány. Pobuřující nebo zbytečně hašteřivé příspěvky budou považovány za trolling. Debata s moderátory nebo administrátory o jejich rozhodnutích, pokud jde o umírněnost příspěvků, se považuje za trolling.

- nesnažte se o změnu původního tématu diskuse.

- odvetné příspěvky nebo online kampaně.

- je přijatelné upozornit na fakt, že konkrétní pravidla, výkony nebo postupy společnosti Lenovo splňují nebo neplní očekávání konkrétního člena, je ale nepřijatelné používat toto fórum ve snaze široce organizovat nebo podněcovat členy ke zrušení objednávek, vracení produktů, podniknutí právních kroků nebo jinak rušit běžné obchodní procesy společnosti Lenovo.

- nezveřejňovat soukromé nebo utajené informace.

- není povolena žádná inzerce, kromě reklam umístěných společností Lenovo a třetích osob oprávněných společností Lenovo.

- toto fórum neplní účel on-line nákupního nebo obchodního fóra. Členové nesmí na rutinní bázi zveřejňovat inventář nebo položky k prodeji. Příspěvky typu “Hledám” (např. člen poptává produkt 701c) jsou jednorázově povoleny. Jednotlivci mohou uveřejnit produkty Lenovo nebo přímo související příslušenství jako "na prodej" v sekci “Obecná diskuse”. Příspěvky, které nesouvisí s produkty Lenovo, jsou nepřijatelné (například osobní automobily, čluny, letadla, tenisové rakety, MP3 přehrávače). Správci fóra mohou takové diskuse nebo příspěvky kdykoli odstranit.

- výzvy nebo výměna informací, které napomáhají nebo umožňují neetické, nelegální, nemorální nebo nebezpečné jednání. Nejsou například povoleny příspěvky týkající se výměny hesel, kreditních nebo bankovních informací nebo informací o oprávněných nárocích na záruku za účelem opětovného nároku na záruku. Příspěvky nesmějí obsahovat pokyny nebo informace, které mohou vést k narušení bezpečnostních opatření, včetně hesel, zabezpečovacích mechanizmů, skenů otisků apod. Žádný z příspěvků nesmí obsahovat popis umístění, ani přímé odkazy na obsah související s těmito tématy.

- členové mohou mít pouze jeden online účet (ID). V komunitách společnosti Lenovo se členové nesmějí registrovat pod více identifikátory nebo využívat více e-mailových adres. Toto pravidlo platí pro blogy Lenovo a fórum. Odesílání příspěvků pod více ID je považováno za klamání a může být zavádějící pro ostatní uživatele. Důsledné používání jediného ID / účtu pro zveřejňování komentářů pod blogy spolčenosti Lenovo nebo při aktivní účasti na fóru zvyšuje pověst a uznání příslušného člena komunity.

 - nepoužívejte zbytečně velké fotografie (nad 100 kB) nebo zbytečně dlouhé citáty, protože zhoršují výkonnost fóra a zhoršují celkovou použitelnost a přehlednost pro ostatní. Místo toho ukládejte fotografie externě a v rámci potřeby na ně ve svém příspěvku odkazujte. Pokud je přesto třeba poslat taková příspěvek na fórum, pošlete jej do sekce obecní diskuse a patřičně tento příspěvek během odesílání označte. Omezte každou fotografii na velikost 100 kB nebo méně a upozorněte na "velké přílohy", pokud odesíláte spoustu obrázků nebo pokud jste museli limit 100 kB překročit.

 

- nepokoušejte se zneužít nebo poškodit software fóra. Členové, kteří se o to pokusí, budou zablokováni.

- nejsou povoleny příspěvky nebo podpisy s úmyslem propagace.

- s výjimkou níže uvedených není povoleno použití osobních blogů / webových stránek / stránek / přidružených webových stránek / zdrojů. Odkazy mohou být odstraněny na základě vlastního uvážení společnosti Lenovo. Opakované porušování tohoto pravidla může vést k zablokovaní účtu.

 

Externí odkazy

Externí odkazy na jiné weby jsou povoleny, pokud jsou relevantní k diskusi a informace obsažené v nich nejsou k dispozici nebo je nelze nalézt ve fórech nebo webových stránkách společnosti Lenovo. Uživatelům není povoleno odkazovat nebo publikovat příspěvky s úmyslem propagovat osobní blogy, webové stránky nebo jiné osobní zdroje na webu, protože budou považovány za reklamu nebo spam. Odkazy / příspěvky budou odstraněny na základě rozhodnutí společnosti Lenovo. Externí odkazy nesmějí odkazovat na stránky obsahující položky uvedené v části “Zákazy”. Opakované porušení bude mít za následek zablokovaní členství ve fóru. 

 

Podpisy

Vyzýváme členy k tomu, aby ve svých podpisech uváděli své systémové specifikace, protože to usnadňuje ostatním nabízet rady a pomoc. V podpisu nejsou povoleny obrázky. V řádku podpisu je povolen jeden diskrétní odkaz na osobní webové stránky nebo jiný online zdroj. Odkaz však nesmí být směřován na stránky obsahující témata uvedené v části "Zákazy”. Členové nejsou oprávněni odkazovat v rámci příspěvku na odkaz v podpisu, protože to bude považováno za spam nebo reklamu.

 

Soukromí

Společnost Lenovo respektuje soukromí každého člena. Tím, že se přihlásíte nebo zveřejníte příspěvek na fóru společnosti Lenovo, souhlasíte s naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Požadujeme, aby účastníci respektovali soukromí všech členů komunity a zaměstnanců společnosti Lenovo, s nimiž komunikovali telefonicky nebo korespondenčně prostřednictvím e-mailu. Příspěvky, které odhalují údaje jako obsah diskuse, celé jména, e-mail nebo přímá telefonní čísla jiných bez jejich výslovného souhlasu, jsou zakázány.

 

GDPR – Evropská unie

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie zajišťuje společnost Lenovo transparentnost a funkčnost pro správu soukromých údajů uživatelů v rámci komunity. Pokračováním ve využívání komunit Lenovo po 23. květnu 2018 uznáváte naše aktualizované pokyny a souhlasíte s těmito smluvními podmínkami. Další informace o správě soukromých údajů nalezete v tomto článku

 

Pokyny a doporučení

Než vytvoříte novou diskusi, použijte nejprve vyhledávaní v příslušné části fóra a přesvědčte se, zda již daná diskuse neexistuje. Je konstruktivnější přispět do již existující diskuse než vytvořit potenciálně nadbytečnou diskusi. Pokud najdete podobnou diskusi, ​​ale věříte, že vaše téma je natolik jedinečné, že můžete vytvořit diskusi novou, vytvořte novou diskusi s vhodně vybraným názvem. Uveďte a odkazujte na fakta, která zdůvodňují existenci podobné diskuse. To pomůže ostatním uživatelům a moderátorům poskytnout co nejúčinnější odpovědi.

 

Přispívejte do správní sekce. Zakládejte diskuse ve správné sekci pro konkrétní rodinu zařízení ThinkPad, ThinkCentre, Lenovo 3000 atd. Vyberte správnou řadu zařízení – T, X, G, H atd. Moderátoři budou přesměrovávat diskuse do příslušných sekcí podle potřeby.

 

Diskuse se snažte nazývat správně. Název diskuse by měl přesně odrážet téma a měl by být co nekonkrétnější. Vyhněte se pobuřujícím nebo emotivním výrokům, které nepomáhají rozvíjet debatu. Názvy diskusí jsou indexovány nejen pro vyhledávací funkce ve fóru, ale často i externě na Google, Yahoo atd. Správné názvy diskusí pomohou jak aktivním členům komunit Lenovo, tak nečlenům, kteří mohou najít diskusi při širším hledání. Příklad dobrého názvu diskuse: Thinkpad T modrá obrazovka po probuzení. Příklad špatného názvu: Hloupý počítač zamrzá – je to krám. Moderátoři mohou změnit názvy diskusí tak, aby byly smysluplnější, pokud není uživatelem vybrán vhodný název diskuse.

 

Použijte obrázky pro snadné pochopení a porozumění tématu, pokud je to vhodné. Snímek obrazovky zachycující nastavení, nabídky nebo chybové zprávy může být velmi užitečný pro pochopení problému a pomoc s jeho řešením. Digitální fotografie zařízení a jejich okolí mohou být také čas od času užitečné.

 

Hledejte způsoby, jak fóra obohatit. Sdílejte povědomí o tomto fóru s ostatními uživateli produktů Lenovo, které znáte. Zúčastněte se diskusí v sekci specifických zájmu. Pomáhejte mladším členům – pomozte jim na cestě k bohatším znalostem. Odkazujte na externí zdroje a dokumenty kromě těch, které jsou popsány v části “Externí odkazy” výše. Členové, kteří se odlišují tím, že důsledně poskytují kvalitní odpovědi, které rozvíjejí kolektivní porozumění a řeší konkrétní problémy, dosáhnou vyššího hodnocení a výsad.

 

Off-topic diskuse (mimo téma) prosím vytvářejte v sekci “Obecná diskuse”.

 

Existují tisíce online komunit věnovaných širokému spektru témat od automobilů, přes astronomii, lidové umění až k létání ryb. Tato komunita je věnována rodině zařízení Lenovo, službám a členům komunity, kteří tyto produkty vlastní, využívají a prosperují z nich.

 

Poloha

Členové by měli vyplnit svou polohu v osobním profilu. Poloha je důležitá při poskytování poradenství, protože nabídka služeb a produktů se může v různých zemích lišit. Členové komunity z jiných zemí nemusí sdílet stejné chápání metafor, společenských narážek nebo slangových výrazů. Takto vytvořené příspěvky mohou být snadněji pochopitelné pro místní. Toto pole je při registraci povinné.

 

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Lenovo nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost, úplnost nebo pravdivost informací, fotografií a jiného obsahu zveřejněného na svých interaktivních stránkách, ať už jsou zveřejňovány třetími stranami nebo zástupci Lenovo, a použití těchto informací je na vlastní odpovědnost uživatele. Názory vyjádřené na fórech jsou názory jejich autorů, nikoliv společnosti Lenovo nebo jejích dceřiných společností a poboček. Společnost Lenovo nezaručuje, že všechny problémy, které jsou nahlášené, mohou být vyřešeny pomocí informací dostupných na těchto stránkách. Poskytnutím informací společnost Lenovo neuděluje žádné licence na autorská práva, patenty ani jiná práva duševního vlastnictví. Rozumíte, že zveřejňování jakéhokoli obsahu nebo odeslání materiálu je dobrovolné a nic, co se týče vaší účasti, nebude chápáno jako vytvoření vztahů zaměstnance a zaměstnavatele, partnerství, společného podniku, sdružení nebo agenturního vztahu se společností Lenovo. Společnost Lenovo může kdykoli změnit, doplnit nebo odstranit jakoukoli část těchto pokynů pro komunitu nebo jakoukoli část služeb a funkcí poskytovaných prostřednictvím tohoto fóra.

 

Souhlasíte s tím, že si nebudete nárokovat odškodnění od společnosti Lenovo, jejích poboček a dceřiných společností, zaměstnanců, zastupitelů a agentů včetně poplatků za právní zastoupení, které vznikly třetím osobám z informací, fotografií a jiného obsahu, který odešlete a o který se podělíte prostřednictvím fór spolčenosti Lenovo a interaktivních stránek, vašim užíváním těchto stránek, porušením těchto pokynů nebo porušením podmínek použití stránek Lenovo, porušením zásad ochrany osobních údajů na webu nebo porušením práv jiných třetích stran. Toto odmítnutí nároků a omezení odpovědnosti je kromě dodatečných prohlášení obsaženo v Podmínkách použití stránek uvedených na webových stránkách společnosti Lenovo.

 

Zaměstnanci a technologičtí partneři společnosti Lenovo:

 

Při vytváření uživatelského účtu fóra se ujistěte, že jste transparentní a ne anonymní, používejte svou firemní e-mailovou adresu; @ lenovo.com nebo její ekvivalent. Po zaregistrování na fórech kontaktujte soukromou zprávou některého z administrátorů komunity, aby byla správně přiřazena hodnost v rámci komunity v souladu s firemní směrnicí. 

 

Pokud zaměstnanci nebo partneři požádají člena komunity, aby mu poskytl osobní nebo soukromé informace pro účely další analýzy problému, ujistěte se, že členům je doporučeno zaslat požadované informace soukromou zprávou a ne veřejně. Důrazně doporučujeme, aby zaměstnanci a partneři nikdy nezveřejňovali své kontaktní údaje ve veřejné diskusi.

 

Zaměstnanci a partneři by se měli vyhýbat konverzacím, které by vedly k znevažování produktů Lenovo nebo konkurentů společnosti Lenovo, spekulací týkající se nezveřejněných produktů a všech témat, které by mohly být považovány za vnitřní nebo důvěrné informace společnosti Lenovo. 

 

Pouze pro zaměstnance: Ujistěte se, že jste obeznámeni s Kodexem chování společnosti Lenovo. Lenovo univerzita - OPW101-R3 a Firemní směrnice o účasti v rámci sociálních médií; Lenovo univerzita - OLCW00A-R1.

 

============================================================

============================================================

============================================================

 

SK:

 

Diskusné fóra spoločnosti Lenovo - Pokyny pre komunitu

Tieto pokyny pre komunitu sa vzťahujú na všetkých užívateľov online fór, blogov a ďalších funkcií komunity spoločnosti Lenovo. Ako účastník týchto fór súhlasíte s tým, že budete dodržiavať tieto pokyny a budete zodpovedný za všetky aktivity a obsah, ktorý uverejníte. Všetka činnosť na fórach spoločnosti Lenovo sa riadi Podmienkami používania a prehlásením o ochrane osobných údajov spoločnosti Lenovo.

 

Ciele diskusných fór spoločnosti Lenovo:

Táto komunita bola vytvorená tak, aby poskytovala vysoko kvalitnú atmosféru, v ktorej môžu používatelia produktov a služieb spoločnosti Lenovo zdieľať skúsenosti a odborné znalosti. Aj keď sa členovia spoločnosti Lenovo môžu pravidelne zúčastňovať diskusií a ponúkať rady a návrhy, nie je toto fórum navrhnuté ako špecializovaný kanál podpory. Jedná sa o neformálne a verejné fórum a spoločnosť Lenovo nezaručuje presnosť informácií a rád, ktoré sú tu zverejnené - pozri nižšie uvedenú časť "Odmietnutie záruk".

 

Pri účasti na diskusii by ste nemali zverejňovať žiadne dôverné alebo chránené informácie. Ak sa rozhodnete zverejniť akúkoľvek informáciu, potvrdzujete, že môžete tieto informácie zverejňovať a že spoločnosť Lenovo nie je povinná tieto informácie zachovať ako dôverné. Okrem toho môže spoločnosť Lenovo používať tieto informácie na akýkoľvek účel, vrátane akýchkoľvek nápadov, konceptov, know-how alebo techník, ktoré môžu byť v nich zverejnené, bez toho, aby bola povinná Vás kompenzovať alebo uznať Váš prínos. Ďalšie informácie nájdete v Podmienkach užívania stránok spoločnosti Lenovo a v zásadách externých príspevkov.

 

Pravidlá správania – Vaše zodpovednosti

Spoločnosť Lenovo si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia a voľby odstrániť z diskusných fór nevhodné výrazy a príspevky, napríklad nižšie uvedené príklady. V takýchto prípadoch bude užívateľ upozornený a môže mu byť zakázaná budúca účasť na diskusii.

 

Zákazy

- príspevky, prezývky alebo e-mailové adresy ktoré obsahujú vulgárne (implicitné alebo iné) alebo nenávistné vyjadrenia zamerané na rasu / etnickú príslušnosť, náboženstvo, pohlavie, národnosť alebo politické presvedčenie. Vyhnete sa príspevkom na tieto témy. Príspevky porušujúce tieto pravidlá budú moderované a užívateľ upozornený. Opakované porušenie môže viesť k zákazu účasti na diskusii.

- nahota alebo pornografia v akejkoľvek podobe, vrátane textu, výrazov, obrázkov alebo odkazov na externé materiály nebude tolerovaná.

- hrozby a útoky voči členom fóra, zamestnancom spoločnosti Lenovo alebo pridružených spoločností nebudú tolerované.

- je dovolené konštatovať nesúhlas s faktami alebo závermi, ktoré vyjadril iný člen, no musí byť vyjadrený objektívne a odôvodneným spôsobom. Zaobchádzajte s ostatnými s rešpektom, ktorý chcete vidieť taktiež voči Vám. Nezabudnite, že účelom komunity je zdieľanie kolektívnych skúseností a vedomostí s cieľom, aby mali všetci členovia väčší úžitok z produktov a služieb spoločnosti Lenovo. Zvážte, či vaše komentáre slúžia k posunu diskusie v pozitívnom smere.

- trolling alebo úmyselné narušenie diskusie. Poburujúce tituly príspevkov alebo diskusií sú neprijateľné a môžu byť moderované. Poburujúce alebo zbytočne argumentatívne príspevky budú považované za trolling. Debata s moderátormi alebo administrátormi o ich rozhodnutiach, pokiaľ ide o umiernenosť príspevkov, sa považuje za trolling.

- nesnažte sa o zmenu pôvodnej témy diskusie.

- odvetné príspevky alebo online kampane.

- je prijateľné upozorniť na to, ako konkrétne pravidlá, výkony alebo postupy spoločnosti Lenovo spĺňajú alebo neplnia očakávania konkrétneho člena, ale je neprijateľné používať toto fórum v snahe široko organizovať alebo podnecovať členov k zrušeniu objednávok, vrátenia systémov, podniknutiu právnych krokov alebo inak rušiť bežné obchodné procesy spoločnosti Lenovo.

- nezverejňovať súkromné ​​alebo utajené informácie.

- žiadna inzercia, okrem reklám umiestnených spoločnosťou Lenovo a tretích osôb oprávnených spoločnosťou Lenovo.

- toto fórum neplní účel on-line nákupného alebo obchodného fóra. Členovia nesmú na rutinné báze zverejňovať inventár alebo položky k predaju. Príspevky typu "Hľadám" (napr. Člen vyhľadávajúci systém 701C) sú jednorázovo povolené. Jednotlivci môžu uverejniť produkty Lenovo alebo priamo súvisiace príslušenstvo ako "na predaj" v sekcii "Všeobecná diskusia". Príspevky na produkty súvisiace s inými produktmi ako Lenovo sú neprijateľné (napríklad žiadne osobné automobily, člny, lietadlá, tenisové rakety, MP3 prehrávače). Správcovia fóra môžu kedykoľvek odstrániť takéto diskusie alebo príspevky.

- výzvy alebo výmena informácií, ktoré napomáhajú alebo umožňujú neetické, nelegálne, nemorálne alebo nebezpečné činnosti. Nie sú napríklad povolené žiadne príspevky týkajúce sa výmeny hesiel, kreditných alebo bankových informácií alebo informácií o oprávnených nárokoch na záruku za účelom opätovného nároku na záruku. Príspevky nesmú obsahovať pokyny alebo informácie, ktoré môžu viesť k narušeniu bezpečnostných opatrení, vrátane hesiel, zabezpečovacích mechanizmov, skenov odtlačkov a pod. Žiaden z týchto príspevkov nesmie obsahovať opis umiestnenia, ani priamych odkazov na obsah súvisiaci s týmito témami.

- členovia sú obmedzení len na jednu online osobu - účet. V komunitách spolocnosti Leonvo sa členovia nesmú registrovať pod viacerými identifikátormi alebo využívať viac e-mailových adries. Toto pravidlo platí pre blogy Lenovo a fórum. Odosielanie príspevkov pod viac ID je považované za klamlivú prax a môže spôsobiť falošné dojmy. Dôsledné používanie jediného ID / účtu, pri zverejnení komentára ako odozvu na blogy spoločnosti Lenovo alebo aktívnej účasti na fóre, zvyšuje povesť a uznanie príslušného člena komunity.

- nepoužívajte zbytočne veľké fotografie (nad 100K), alebo zbytočne obsiahle citáty, pretože zhoršujú výkonnosť fóra a zhoršujú celkovú použiteľnosť a využiteľnosť pre ostatných. Namiesto toho hostujte fotografie externe a v rámci potreby je prepojte vo svojom príspevku. Ak je napriek tomu potrebné poslať hore vymedzený príspevok na fórum, pošlite ho do sekcie všeobecnej diskusie a patrične tento príspevok označte, keď ho budete odosielať. Obmedzte každú fotografiu na veľkosť 100K alebo menej a upozornite na "veľké prílohy" ak odosielate veľa obrázkov alebo ak ste museli ísť nad 100K.

 

- nepokúšajte sa zneužiť alebo poškodiť softvér fóra. Členovia, ktorí sa o to pokúsia, budú zablokovaní.

- žiadne príspevky alebo podpisy s úmyslom propagovať.

- s výnimkou nižšie uvedených nie je povolené použitie osobných blogov / webových stránok / stránok / pridružených webových stránok / zdrojov. Odkazy môžu byť odstránené na základe vlastného uváženia spoločnosti Lenovo. Opakovanie porušenie tohle pravidla môže viesť k zablokovanie účtu.

 

Externé odkazy

Externé odkazy na iné weby sú povolené, ak sú relevantné k diskusii a informácie obsiahnuté v nich nie sú k dispozícii alebo sa nedajú nájsť na fórach alebo webových stránkach spoločnosti Lenovo. Užívateľom nie je povolené odkazovať alebo publikovať príspevky s úmyslom podporiť osobné blogy, webové stránky alebo iné osobné zdroje na webe, pretože budú považované za reklamu alebo spam. Odkazy / príspevky budú odstránené na základe rozhodnutia spoločnosti Lenovo. Externé odkazy nesmú odkazovať na žiadne stránky obsahujúce položky uvedené v časti "Zákazy". Opakované porušenie bude mať za následok zablokovanie členstva vo fóre.

 

Podpisy

Členovia sú vyzývaní k tomu, aby do svojich podpisov zahrnuli svoje systémové špecifikácie, pretože to uľahčuje úlohu pre tých, ktorí môžu ponúkať poradenstvo. V podpisu nie sú povolené žiadne obrázky. V riadku podpisu je povolený jeden diskrétny odkaz na osobné webové stránky alebo iný online zdroj. Odkaz však nesmie byť smerovaný na žiadne stránky obsahujúce predmety uvedené v časti "Zákazy". Členovia nie sú oprávnení odkazovať v rámci príspevku na odkaz podpisu, pretože to bude považované za spam alebo reklamu.

 

Súkromie

Spoločnosť Lenovo rešpektuje súkromie každého člena - tým, že sa prihlásite alebo zverejníte príspevok na fóre spoločnosti Lenovo, súhlasíte s naším prehlásením o ochrane osobných údajov. Požadujeme, aby účastníci rešpektovali súkromie všetkých členov komunity a zamestnancov spoločnosti Lenovo, s ktorými komunikovali telefonicky alebo korešpondenčne prostredníctvom e-mailu. Príspevky, ktoré odhaľujú položky ako: obsah diskusie, celé mená, e-mail alebo priame telefónne čísla iných bez ich výslovného súhlasu, sú zakázané.

 

GDPR - Európska únia

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) Európskej únie zabezpečuje spoločnosť Lenovo transparentnosť a funkčnosť pre správu súkromných údajov užívateľov v rámci komunity. Pokračovaním vo využívaní komunít Lenovo po 23. máji 2018 uznávate naše aktualizované usmernenia a súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami. Ďalšie informácie o správe súkromných údajov nájdete v tomto článku.

 

Pokyny a odporúčania

Pred vytvorením novej diskusie, použite najprv vyhľadávania v príslušnej časti fóra a presvedčte sa, či daná diskusia ešte nejestvuje. Je viac konštruktívne prispieť do existujúcej diskusie než vytvoriť potenciálne nadbytočnú diskusiu. Ak nájdete niečo podobné, ale veríte, že vaša téma je natoľko jedinečná, že môžete vytvoriť novú diskusiu, vytvorte novú diskusiu so starostlivo vybraným titulom. Uveďte a odkazujte na fakty, ktoré zdôvodňujú existenciu podobnej diskusie. To pomôže ostatným užívateľom a moderátorom poskytnúť čo najúčinnejšie odpovede.

 

Prispievajte do správnej sekcie. Uverejnite diskusiu v správnej sekcii pre konkrétnu rodinu systémov ThinkPad, ThinkCentre, Lenovo 3000 atď. Vyberte správny rad systémov - T, X, G, H atď. Moderátori budú presmerovávať diskusie do príslušných sekcií podľa potreby.

 

Diskusie sa snažte nazvať správne. Názov diskusie by mal presne odrážať tému a mal by byť čo najviac technicky špecifický. Vyhnite sa poburujúcim alebo emočným výrokom, ktoré nepomáhajú rozvíjať debatu. Názvy diskusií sú indexované nielen pre vyhľadávacie funkcie vo fóre, ale často aj externe v Google, Yahoo atď. Správne názvy diskusií pomôžu aktívnym členom komunít Lenovo, rovnako ako nečlenom, ktorí môžu nájsť diskusiu pri širšom hľadaní. Príklad dobrého názvu diskusie: T Thinkpad modrá obrazovka po prebudení. Príklad zlého názvu: Hlúpy počítač sa zablokuje - je to bezcenný kus. Moderátori môžu zmeniť názvy diskusií tak, aby boli zmysluplnejšie, pokiaľ nie je užívateľom vybratý vhodný názov diskusie.

 

Použite obrázky pre ľahké pochopenie a porozumenie témy, ak je to vhodné. Obrazovka zachytávajúca nastavenie, ponuky alebo chybové správy môžu byť veľmi užitočné pre pochopenie problému a pomoc pri jeho vyriešení. Digitálne obrazy systémov a ich okolie môžu byť tiež čas od času užitočné.

 

Hľadajte spôsoby, ako fóra obohatiť. Zdieľajte povedomie o tomto fóre s ostatnými užívateľmi produktov Lenovo, ktorých poznáte. Zúčastnite sa diskusií v sekcii špecifických záujmov. Podieľajte sa na príležitosti k mentoringu mladších členov - pomôžte im na ceste k bohatším znalostiam. Odkazujte na externé zdroje a dokumenty okrem tých, ktoré sú opísané v časti "Externé odkazy" vyššie. Členovia, ktorí sa odlišujú tým, že dôsledne poskytujú kvalitné odpovede, ktoré rozvíjajú kolektívne porozumenie a riešia konkrétne problémy, dosiahnu vyššieho hodnotenia a výsad.

 

Off-topic diskusie prosím vytvárajte v sekcii "Všeobecná diskusia".

 

Existujú tisíce online komunít venovaných širokému spektru tém od automobilov až po astronómiu, ľudového umenia k lietaniu rýb. Táto komunita je venovaná rodine produktov Lenovo, službám a členom komunity, ktorí tieto produkt vlastnia a z nich prosperujú.

 

Poloha

Členovia by mali označiť svoju polohu v osobnom profile. Poloha je dôležitá pri poskytovaní poradenstva, pretože možnosti predajov, služieb a produktov nemusia byť všade rovnaké. Členovia komunity z iných krajín nemusia zdieľať rovnaké chápanie metafor, sociálnych odkazov alebo slangových výrazov. Takto vytvorené príspevky môžu byť ľahšie pochopiteľné pre všetkých. Toto pole je pri registrácii povinné.

 

ODMIETNUTIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Spoločnosť Lenovo nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť alebo pravdivosť informácií, fotografií a iného obsahu zverejneného na svojich interaktívnych stránkach, či sú zverejňované tretími stranami alebo zástupcami Lenova a použitie týchto informácií je na vlastnú zodpovednosť užívateľa. Názory vyjadrené na fórach sú názormi ich autorov a nie spoločnosti Lenovo alebo jej dcérskych spoločností alebo pobočiek. Spoločnosť Lenovo nezaručuje, že akékoľvek problémy, ktoré sú hlásené, môžu byť vyriešené pomocou informácií dostupných na týchto stránkach. Poskytnutím informácií spoločnosť Lenovo neudeľuje žiadne licencie na žiadne autorské práva, patenty ani iné práva duševného vlastníctva. Rozumiete, že zverejňovanie akéhokoľvek obsahu alebo odoslanie materiálu je dobrovoľné a nič, čo sa týka vašej účasti, nebude chápané ako vytvorenie vzťahov zamestnanca a zamestnávateľa, partnerstva, spoločného podniku, združenia alebo agentúrneho vzťahu so spoločnosťou Lenovo. Spoločnosť Lenovo môže kedykoľvek zmeniť, doplniť alebo odstrániť akúkoľvek časť týchto pokynov pre komunitu alebo akúkoľvek časť služieb a funkcií poskytovaných prostredníctvom tohto fóra.

 

Súhlasíte s tým, že si nebudete nárokovať odškodnenie od spoločnosti Lenovo, jej pobočiek a dcerských spoločností, zamestnancov, zástupcov a agentov vrátane poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vznikli tretím osobám z informácií, fotografií a iného obsahu, ktorý odošlete a o ktorý sa podelíte prostredníctvom fór spolocnosti Lenovo a interaktívnych stránok, vašim užívaním týchto stránok, porušením týchto pokynov alebo porušením podmienok použitia stránok Lenovo, porušením zásad ochrany osobných údajov na webe alebo porušením práv iných tretích strán. Toto odmietnutie nárokov a obmedzenia zodpovednosti sú okrem dodatočných vyhlásení obsiahnuté v Podmienkach použitia stránok uvedených na webových stránkach spoločnosti Lenovo.

 

Zamestnanci a technologickí partneri spoločnosti Lenovo:

 

Pri vytváraní používateľského účtu fóra sa uistite, že ste transparentný a nie anonymný, používajte svoju firemnú e-mailovú adresu; @ Lenovo.com alebo jej ekvivalent. Po zaregistrovaní na fórach kontaktujte súkromnou správou niektorého z administrátorov komunity, aby bola správne priradená hodnosť v rámci komunity v súlade s firemnou smernicou.

 

Ak zamestnanci alebo partneri požiadajú člena komunity aby mu poskytol osobné alebo súkromné ​​informácie na účely ďalšieho vyšetrovania problému, uistite sa, že členom je doporučené zaslať požadované informácie súkromnou správou a nie verejne. Dôrazne odporúčame, aby zamestnanci a partneri nikdy neprezrádzali svoje kontaktné údaje vo verejnej diskusii.

 

Zamestnanci a partneri by sa mali vyhýbať konverzáciám, ktoré by viedli k znevažovaniu produktov Lenovo alebo konkurentov spoločnosti Lenovo, špekulácií týkajúcich sa nezverejnených produktov a všetkých tém, ktoré by mohli byť považované za vnútorné alebo dôverné informácie spoločnosti Lenovo.

 

Iba pre zamestnancov: Uistite sa, že ste oboznámení s Kódexom správania spoločnosti Lenovo. Lenovo univerzita - OPW101-R3 a Firemnou smernicou o účasti v rámci sociálnych médií; Lenovo univerzita - OLCW00A-R1.

 

Juraj
German, Czech & Slovak Community Lead


EN : Welcome to the Community! Have you already participated in the forum survey? Please, let us know what you like about our forum and what we can improve. We listen to your feedback!

DE : Willkommen in der Community! Hatten Sie bereits an der Foren Umfrage teilgenommen? Wir benötigen die folgenden Informationen. Wir hören zu und lesen Ihre Kommentare gerne!

CZ/SK : Vítejte v Komunitě! Už jste se zúčastnili našeho průzkumu fóra? Potřebujeme následující informace. S radostí posloucháme a čteme vaše komentáře!
_
Communities: English Deutsch Español Portugues Русскоязычное Česká Slovenská Українська Moto English
_

Odpověď
Domovská stránka fóra

Pokyny pro komunitu

Před odesláním správy si přečtěte pokyny pro komunitu.

Další informace

Podívejte se na aktuální nabídky!

Jděte nakupovat
X

Save

X

Vymazat

X

No, I don’t want to share ideas Yes, I agree to these terms

Líbí se mi žebříček (Autoři)

(Posledních 7 dní)

Uživatel Likes

Zobrazit vše