cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Reply
Vojta1
Paper Tape
Posts: 1
Registered: ‎05-16-2016
Location: CZ
Views: 233
Message 1 of 1

X250 BSOD while using lenovo Hotspot

Hello, 

I've been using lenovo settings windows 10 app for hot-spot. The computer is connected to ethernet, than I start wifi hot-spot. It works for some time, but than the BSOD appears. All drivers are up to date. 

 

this is the log from eventviewer. 
Název protokoluSmiley Frustratedystem
Zdroj: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 16.5.2016 19:42:57
ID události: 41
Kategorie úlohySmiley Sad63)
Úroveň: Kritická
Klíčová slova: (70368744177664),(2)
Uživatel: SYSTEM
Počítač: voja-PC
Popis:
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Kód XML události:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>3</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000400000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-05-16T17:42:57.339634300Z" />
<EventRecordID>22749</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">209</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x134</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x2</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0xfffff8000ee325b4</Data>
<Data Name="SleepInProgress">0</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
<Data Name="BootAppStatus">0</Data>
</EventData>
</Event>

Does anyone know, what to do? 

 

Check out current deals!


Shop current deals

Top Kudoed Authors